Hac Nedir ?

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde(Kameri aylardan Zilhicce ayında) kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafatda ayakta durmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir.


Hac Niçin Yapılır?


Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Allah’ın buyruklarını yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, verdiği nimetlerden dolayı da şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet edilmeye lâyık tek varlıktır.

İslâm’ın beş temel şartından biri olan hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Maddi durumu iyi olanların ömürlerinde bir defa hac ibadetini yapmaları farzdır. Yüce Allah Kur’an’da: “Yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (Kâbe)ni hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir Hakkı’dır.”(Ali İmran suresi ayet 97) buyurmuştur. Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş esasından biri olarak saymış, yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.

Hac Kimlere Farzdır?

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

1.Hür, ergin ve akıllı olmak
2.Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak
3.Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak
4.Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak
5.Sağlıklı olmak
6.Yol güvenliği bulunmak


Haccın maddi ve manevi birçok faydaları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur.
  • Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alış-verişinde bulunur, aynı zamanda ticarî ilişkilerde bulunurlar.
  • Hac, insanın kul hakkı dışında diğer günahlardan affedilmesine sebeptir. Bunun için günahlarının affedilmesi için dua ederler. Bir daha kötü bir iş yapmamak, dürüst ve ahlâklı olmak üzere Allah’a söz verirler.
  • Hac, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur. İslâm dininin birlik ve beraberlik dini olduğu, hacda daha kolay anlaşılır.
  • Hac mevsiminde Kâbe mahşer yerini andırır. Hac ibadetini yerine getiren Müslüman dünya menfaatleri için yapılan kötü işlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrar.
  • Biliyoruz ki seyahat insan sağlığı için çok faydalıdır. Hatta ruhî sıkıntılardan kurtulması için insanlara seyahat tavsiye edilir. Allah da Kur’an’da gezip dolaşmayı tavsiye etmiştir. İşte hacca gidenler bu seyahati tabiî olarak yapmış olurlar.
  • Bütün hacı adaylarının renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur.
  • Aynı zamanda Hac ibadeti dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.


Kısaca Hacca gidenlerin inançları tazelenir. İnsanlığa hizmet aşkları artar. Yardım duyguları gelişir. Bütün insanların eşit ve kardeş olduğunu kavrar. Böylelikle dostluk, sevgi ve barış sağlanmış olur

 

Haccın Yapılışı
 
Hacca Gidecekler İçin Özet Bir Biçimde Anlatılmış, Hac Nasıl Yapılır Yazısını Görmek İçin Tıklayın..!
HACCIN FARZLARI
Haccın farzları, birisi şart ikisi rükün olmak üzere üçtür:
1) İhrama girmek (şarttır),
2) Arafat'ta vakfe,
3) Ziyaret tavafı.

HACCIN YAPILIŞI
Hacca gitmek isteyen kimse, bu kutsal görev için helal kazanç temin eder. Yola çıkmadan önce varsa borçlarını öder, hak sahipleri ile helalleşir. Günahlarının bağışlanması için tövbe edip Allah'tan af diler. Kazaya kalmış ibadetleri varsa mümkün olduğu kadar kaza eder. Yola çıkacağı zaman evinde iki rekât namaz kılar. Aile fertleri, dostları ve yakınları ile helalleşip veda ederek yola çıkar. Yolculukta ve hac ibadeti esnasında başkalarını incitecek kötü söz ve davranışlardan sakınır.

İhrama girme yeri olan ''Mikat'' sınırına gelmeden önce tırnaklar kesilir, gerekli vücut temizliği yapılır ve mümkünse gusledilir, değilse abdest alınır. Erkekler giydikleri bütün elbiselerini çıkararak ''İzar'' ve ''Rida'' denilen iki parça örtüye sarılırlar.Ihram1i oldukları sürece ayak ve baslarını açık bulundururlar. Kadınlar ihrama girerken elbiselerini çıkarmazlar.

Bundan sonra ''Mikat'' sınırında ''ihram sünneti'' niyetiyle iki rekât namaz kılınır ve hacca niyet edilerek telbiye getirilir. Böylece ihrama girilmiş olur. İhram devam ettiği sürece ihramlıya yasak olan şeylerden sakınmak gerekir.

Mekke'ye varılınca gusül yapılır veya abdest alınır. Sonra haremi şerife gidilerek Kâbe’nin etrafında kudüm tavafı yapılır ve ardından iki rekât tavaf namazı kılındıktan sonra Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak say yapılır. Hacı adayı bundan sonra ihramlı olarak Mekke'de kalır. Burada kaldığı süre içinde mümkünse namazları Harem-i Şerifte kılmak, fırsat buldukça nafile tavaf etmek çok sevaplıdır.

Terviye günü, yani Arife’den bir gün önce Arafat’a çıkılır. Arife günü güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalınır. İbadet ve dua ile vakitler değerlendirilir... Burada öğle ile ikindi namazları cemaatle öğle vaktinde birlikte kılınır. Buna ''Cem'i Takdim'' denilir. Öğleden sonra vakfe yapılır. Güneş battıktan sonra aksam namazı kılınmadan 'Müzdelife' ye hareket edilir. Müzdelife de aksam ve yatsı namazları cemaatle yatsı vaktinde birlikte kılınır. Buna ''Cem-i Tehir'' denilir. Geceyi Müzdelife de geçiren hacı adayları şeytan taslamak için kullanılacak tasları burada toplar.

Bayram sabahı, sabah namazı erken kılınarak, ''Müzdelife Vakfesi'' yapılır. Hava aydinlin diktan sonra Mine’ye hareket edilir.

Bayramın Birinci Günü Minede Sırasıyla:

a) Akabe Cemresine yedi tas atılır.

b) Saçlar tıraş edilerek ihramdan çıkılır.(Ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacip olmadığından, bunlar Akabe Cemresine tas attıktan sonra tras olup ihramdan çıkarlar. Temettü veya Kiran haccı yapanlar Akabe Cemresi'ne tas atıp kurban kestikten sonra tras olur ve ihramdan çıkarlar .

c) Vakit ve imkân bulunursa ayni gün Mekke'ye gidilerek farz olan ziyaret tavafı yapılır.

Bayramın İkinci Günü Sırasıyla: küçük, orta ve Akabe cemrelerine yedişer tas atılır. Bayramın birinci günü ziyaret tavafını yapamayanlar ikinci günde yaparlar .

Bayramın üçüncü Günü: Yine Küçük,orta ve Akabe cernrelerine yedişer tas daha atılır. Ayni gün Mina'dan Mekke'ye dönülünce veda tavafı yapılarak hac vazifesi tamamlanmış olur.

Uygulamasını anlattığımız Ifrad haccıdır. Temettü ve Kiran haclarının yapılısında bazı farklılıklar vardır.

Temettü Haccı: Temettü haccı yapacak olan kimse Mikat sınırında umre için ihrama girer. Mekke'ye gelince usulüne uygun olarak umreyi yaptıktan sonra tras olur ve ihramdan çıkar. Terviye gününe kadar. (Yani Arife gününden bir gün önce) Mekke'de ihramsız olarak bekler. Terviye günü Mekke'de hac için yeniden ihrama girer ve yukarıda anlatıldığı gibi hac vazifelerini yapar .

Ancak Ifrad haccından farklı olarak:

1) Bayramın birinci günü Cemre Akabecine tas attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tras olur ve ihramdan çıkar.

2) Ziyaret tavafından sonra haccın sa'yini yapar.

Kıran Haccı: Kiran haccı yapacak olan Mikat sınırında hem hac, hem de umreye ikisine birden niyet ederek her ikisi için de bir ihrama girer. Mekke'ye varınca önce umre yapar, umreyi tamamladıktan sonra haccın kudüm tavafını, peşinden de haccın sa'yini yapar. Fakat ihramdan çıkmaz. İhramlı olarak bekleyip Terviye günü gelince Arafat'a çıkarak tarif edildiği gibi hac vazifelerini yerine getirir. Kiran haccında da Ifrad haccından farklı olarak: Bayramın birinci günü Cemre Akabecine tas attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tras olur ve ihramdan çıkar.